نمایش دادن همه 18 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سینه مرغ بی پوست فروشگاهی

قیمت بازار
30,950 تومان
گالشاپ
28,136 تومان

اضافه کردن به سبد

شنسیل ممتاز مرغ بدون آرد بشقابی فروشگاهی

قیمت بازار
35,750 تومان
گالشاپ
32,500 تومان

اضافه کردن به سبد

شنسیل ممتاز مرغ با آرد بشقابی فروشگاهی

قیمت بازار
3,850 تومان
گالشاپ
3,500 تومان

اضافه کردن به سبد

ساق ممتاز مرغ بشقابی فروشگاهی

قیمت بازار
29,750 تومان
گالشاپ
27,045 تومان

اضافه کردن به سبد

ران بی پوست ممتاز مرغ بشقابی فروشگاهی

قیمت بازار
28,550 تومان
گالشاپ
25,955 تومان

اضافه کردن به سبد

بازو کبابی ممتاز مرغ بشقابی فروشگاهی

قیمت بازار
25,650 تومان
گالشاپ
23,318 تومان

اضافه کردن به سبد

مغز ران ممتاز مرغ بشقابی فروشگاهی

قیمت بازار
32,750 تومان
گالشاپ
29,773 تومان

اضافه کردن به سبد

ران و سینه ممتاز مرغ بشقابی فروشگاهی

قیمت بازار
29,750 تومان
گالشاپ
27,045 تومان

اضافه کردن به سبد

فیله مرغ ممتاز بشقابی ۱۵۰۰ گرم فروشگاهی

قیمت بازار
65,200 تومان
گالشاپ
59,273 تومان

اضافه کردن به سبد

فیله مرغ ممتاز بشقابی ۲۰۰۰ گرم فروشگاهی

قیمت بازار
85,650 تومان
گالشاپ
77,864 تومان

اضافه کردن به سبد

بال بی نوک ممتاز مرغ بشقابی ۲۰۰۰ گرم فروشگاهی

قیمت بازار
49,650 تومان
گالشاپ
45,136 تومان

اضافه کردن به سبد

بال بی نوک ممتاز مرغ بشقابی ۱۵۰۰ گرم فروشگاهی

قیمت بازار
38,200 تومان
گالشاپ
34,727 تومان

اضافه کردن به سبد

بال بی نوک ممتاز مرغ بشقابی ۱۰۰۰گرم فروشگاهی

قیمت بازار
26,750 تومان
گالشاپ
24,318 تومان

اضافه کردن به سبد

بال و بازو ممتاز مرغ بشقابی ۱۰۰۰ گرم فروشگاهی

قیمت بازار
26,150 تومان
گالشاپ
23,773 تومان

اضافه کردن به سبد

بال و بازو ممتاز مرغ بشقابی ۱۵۰۰ گرم فروشگاهی

قیمت بازار
37,300 تومان
گالشاپ
33,909 تومان

اضافه کردن به سبد

بال و بازو ممتاز مرغ بشقابی ۲۰۰۰ گرم فروشگاهی

قیمت بازار
48,450 تومان
گالشاپ
44,045 تومان

اضافه کردن به سبد

جوجه چوبی بشقابی ۴۰۰گرمی فروشگاهی

قیمت بازار
3,850 تومان
گالشاپ
3,500 تومان

جوجه حلزونی بشقابی ۴۰۰گرمی فروشگاهی

قیمت بازار
3,850 تومان
گالشاپ
3,500 تومان