تلفن تماس: 02122280762
آدرس: بخش مرکزی ، شهر تجریش، فرمانیه ، خیابان شهید منصور آذرمینا ، خیابان کوهستان هشتم ، پلاک 15 ، ورودی 3 ، طبقه سوم
کدپستی: 1953744448
ایمیل: rezathe12@gmail.com