ایده گالشاپ از سال 95 در سر مدیر سایت رضا سراوانی بوده است که به دلیل مشکلات مالی و نداشتن اطلاعات کافی تا سه سال به تعویق افتاده است

گالشاپ چیست؟

گالشاپ سامانه ای است که در آن عمده فروشان می توانند محصولات خود را عرضه کنند و مغازه داران می توانند محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند